Imprimate la raft

Imprimate uzuale aflate în stoc, livrabile imediat.

 

- Condică de prezenţă x 10A4, buc.

- Condică de prezenţă x 50A4, buc.

- Fişă de operaţii diverse, set x 100 buc.

- Fişă valori materiale, set x 100 buc.

- Fişă de magazie, set x 100 buc.

- Bon marcaj mic, carnet

- Bon marcaj mare, carnet

- Notă de plată ospătar, carnet

- Jurnal vânzări, carnet

- Jurnal cumpărări, carnet

- Culegere acte ISU, buc.

- Registru accidente ITM (3 în 1), set

- Registru jurnal încasări şi plăţi, buc.

- Registru inventar, buc.

- Registru jurnal, buc.

- Registru declaraţii avere, buc.

- Registru declaraţii interese, buc.

- Comandă en-gross, carnet

- Fişă SSM (PM), buc.

- Fişă ISU, buc.

- Dosar medical cu anexe, buc.

- Anexe dosar medical, buc.

- Registru bani personali, buc.

- Legitimaţie cartonată-îmbrăcată, buc.

- Legitimaţie tip „şofer” simplă mare, buc.

- Legitimaţie tip „şofer” simplă mică, buc.

- NIR velin, carnet

- Registru de casă velin, carnet

- Listă inventariere (vertical/orizontal), carnet

- Foaie parcurs mare (A4; marfă/persoane), carnet

- Foaie parcurs mică (A5; marfă/persoane), carnet

- Document cumulativ A4 (vertical/orizontal), carnet

- Document cumulativ A3, set x 100 file

- Raport de gestiune (zilnic/periodic), carnet

- Balanţă verificare A3, set x 100 file

- Ordin de deplasare, carnet

- Bon de consum, carnet

- Bon de transfer, carnet

- Dispoziţie de plată casierie (velin), carnet