Tipar offset

În cazul tiparului offset, durata pregătirii pentru tipărire este mai mare
deoarece necesită operaţiuni adiţionale ca: realizarea filmelor şi a matriţelor (plăcilor), curăţarea şi calibrarea maşinilor.

Pentru tirajele mari, tiparul offset rămâne cea mai bună variantă ca preţ şi calitate.

Avantaje unui tipar offset:

 • Costurile se reduc substanţial odată cu creşterea tirajului
 • Se poate tipări în formate mari

Suporturi pe care putem executa tipar offset:

 • hârtie offset: 50-80g/m2
 • hârtie pentru etichete: hârtie cretată pe o singură parte
 • hârtie dublu cretată: gramaje cuprinse între 115g/m2 şi 150g/m2, recomandată în realizarea materialelor publicitare
 • cartoane dublu cretate:  gramaje cuprinse între 250g/m2 şi 300g/m2
 • carton duplex: o faţă albă şi una gri, gramaje cuprinse între 230g/m2 şi 400g/m2
 • Imprimate tipizate
 • Documente cu regim special
 • Etichete
 • Pliante publicitare
 • Afişe
 • Cărţi de vizită
 • Registre copertate
 • Calendare
 • Cărţi, reviste, broşuri
 • Diverse tipărituri la comandă
 • Cutii de ambalare din carton duplex